Sök

Nyheter

Affärsracet / Affärsracet  / EPAB är med på affärsracet opportunities 2018!

EPAB är med på affärsracet opportunities 2018!

EPAB GGVV AB är en del av OnePartnerGroup som är en svenskägd koncern som erbjuder tjänster inom rekrytering, bemanning, funktions- och logistiklösningar, utbildning och HR-stöd. Med hjälp av vår stora lokala kännedom, erfarenhet och vårt engagemang strävar vi alltid efter att vara den lokalaste samarbetspartnern. Till vänster på bilden ser vi Jaana Fransson (Verksamhetschef) i mitten Anna Lindow (Konsultchef) och till höger Jennie Gunnarsson (Search/Kandidatansvarig).

De ser fram emot att ställa ut på Affärsracet Opportunities 2018.

Läs mer om EPAB här

Vad ser ni för möjligheter med att ställa ut på Affärsracet Opportunities?

–Vi vill visa att vi finns och träffa alla företag i bygden. Det är ett bra forum att träffa nya kompetenser och få träffa våra kunder.

Beskriv Affärsracet med en mening:

– Affärsracet är en perfekt plattform att visa upp sig på för alla våra fantastiska företag i regionen.

Vad är ert bästa tips för en lyckad mässa?

– Att man är aktiv innan, under och efter mässan. Att bjuda in till mässan, göra en uppföljning och att man är aktiv i sin monter under mässan genom exempelvis en aktivitet eller tävling.

 

Boka din monter här