Sök

Nyheter

Affärsracet / Affärsracet  / Norma ska självklart vara med på affärsracet!

Norma ska självklart vara med på affärsracet!

NORMA Sweden AB med ca 100 anställda ingår i NORMA Group. NORMA Group är idag världsledande inom klammer- och kopplingslösningar. Vi tillverkar plast- och metallkomponenter och system inom förbindelseteknikområdet till en rad marknader och verksamheter. Under många år har vi optimerat varje steg i produktionen, från utveckling till leverans, efter våra kunders specifika krav. Våra kunder får alltid den bästa lösningen, vare sig det gäller enskilda komponenter eller ett komplext multimaterialsystem I Anderstorp tillverkas de välrenommerade ABA klämmorna – ABA Original, ABA Original SMO, ABA Nova, ABA Safe m.fl. I generationer har vi sett till att vätskesystem och luftflöden hållits täta. Vi arbetar för framtiden och en hållbar miljö genom att ständigt utveckla våra produkter och våra produktionsmetoder. På bilden ser vi Bengt Johnsson (HR- manager) och Lee Borsberry (MD).

Läs mer om Norma här

Vad ser ni för möjligheter med att ställa ut på Affärsracet Opportunities?
  • Vi tycker att det är viktigt att vara en del av samhället och därigenom visa vår region och våra kunder att vi är en attraktiv arbetsgivare och partner.
Beskriv Affärsracet med en mening:
  • En mötesplats som stärker entreprenörsandan i regionen.
Vad är ert bästa tips för en lyckad mässa?
  • Bra väder och att det kommer många besökare och utställare. Att det skapas bra förutsättningar för nätverkande och erfarenhetsutbyte.