Sök
UTSTÄLLARAKTIVITETER
Slider

Onsdag 30 maj

Tid

Beskrivning

Vem

Plats

12:00-13:00

Svenskt näringsliv
Globaliseringens möjligheter och utmaningar – debatt om frihandel och öppna ekonomier.

Läs mer

Globaliseringen innebär både möjligheter och utmaningar. För att bättre förstå hur frihandeln och öppna ekonomier främjar våra möjligheter att stärka de svenska företagens konkurrenskraft och därigenom skapa tillväxt och jobb som är förutsättningen för vårt välstånd och vår välfärd, anordnar Svenskt Näringsliv en debatt med småföretagaren Anna-Lena Bohm, VD Uniguide och ordförande i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. I debatten deltar även Kommerskollegiums biträdande chef Oscar Wåglund och Fredrik Erixon från tankesmedjan ECIPE. Moderator är Niklas Bergström, handelsansvarig vid Svenskt Näringsliv.

Moderator
Niklas Bergström

Seminarietältet

13:00-14:00

Datea
Workshop med live-demo av olika typer av IT-attacker på ett företagsnätverk, genom olika enheter och hur sådana attacker utförs.

Läs mer

Framtiden redan idag: Datea AB och Sophos introducerar DEEP LEARNING. Tänk dig en intelligens som kan ALLT om säkerhet och hotbilder för att med den kunskapen själv och automatiskt skydda hela företagets IT-miljö. Till samma peng som gamla vanliga traditionella skydd.

Föranmäl dig och få en licens till Sophos Home:
Alla som deltar i workshopen eller seminariet kommer få en licens till Sophos Home som gör det möjligt att skydda upp till 10 datorer i hemnätverket. Även om du inte föranmäler dig och under förutsättning att det finns lediga platser kvar är du givetvis välkommen att besöka oss på seminariet och/eller workshopen.

Datea

VIP-rummet

13.00–14.00

ALMI

Almi Företagspartner i Jönköping inbjuder till ett seminarium som ger dig en inblick i vad som händer just nu när det gäller industriell digitalisering. Det är ett brett ämne som berör alla branscher, men för tillverkande industri finns det särskilda orsaker att vara uppmärksamma.

Läs mer

Svensk industri kommit ganska långt med att digitalisera produktionen, men på den administrativa sidan finns det ännu mycket kvar att göra. De stora köparföretagen förutspås komma med krav på sina underleverantörer och det är alltid bättre att förekomma än att förekommas!

De leverantörsföretag som jobbar proaktivt kommer att ha en stor konkurrensfördel och i detta seminarium får du värdefull information om vad just ditt företag kan vinna på att digitalisera administrativa rutiner.

Almi Jönköping har, med stöd av bl.a Tillväxtverket och Region Jönköping, startat projektet Inkomst 4.0, som bl.a syftar till att informera leverantörsföretagen om detta ämne. Det kommer även att startas pilotprojekt som ska genomföra administrativ digitalisering, vilka ska fungera som goda exempel på hur man rent konkret kan göra.”

* Peter Bryntesson är projektledare och rådgivare på Fordonskomponentgruppen, som representerar leverantörernas intressen. Han berättar om hur förutsättningarna förändras för fordonsindustrins leverantörsföretag just nu. Köparföretagen kommer att ställa nya krav på sina leverantörer, i samband med mer digitaliserad administration. Nuläge, trender och vad som finns i kristallkulan.

* John Wibrand är innovationsledare på Cybercom med fokus på IoT och kopplar samman maskinparken med IT-systemen. Han kommer att tala om vikten av att våga satsa på innovation och testa nya saker, samt om ny digitaliseringsteknik som kan användas i produktion och vilka effekter Cybercom har sett.

* Michael Jonsson, VD och ägare för AD-Plast har jobbat offensivt med att digitalisera sin produktion och administration. Vad motiverade dem att påbörja digitaliseringen och vilka effekter har man hittills uppnått? Vi samtalar med Michael, även Peter och John är med i panelen.

ALMI

Peter Bryntesson
John Wibrand
Michael Jonsson

Seminarietältet

14.00–15.00

Beglobal
Beglobal ett seminarium tillsammans med Finnvedens säljkraft. ” Vem vinner i framtidens säljmöten.

Video

Seminarietältet

14.00–15.00

Evry

Absolute – Den nya standarden för klientvisibilitet och styrning

Läs mer

Absolute är den nya standarden för klientvisibilitet och styrning, och levererar självläkande klientsäkerhet och alltid-ansluten IT-resurshantering för att skydda enheter, data, applikationer och användare — inom och utanför nätverket. Absolute över brygger klyftan mellan säkerhet och IT-drift och är ensam om att ge företag visibilitet de kan agera på för att se och styra alla klienter, åtgärda incidenter, skydda data i riskzonen och säkerställa efterlevnad inför interna och externa hot.

Evry

VIP-rummet

14.30–16.00

Hallmedia Medibar

Mötesplats där näringslivet kan träffas och utbyta erfarenheter på ett oprentiöst sätt.

Läs mer

Hall Media presenterar Mediabaren och Frida Boisen
Mediabaren arrangeras av Hall Media med syfte att skapa en mötesplats där näringslivet kan träffas och utbyta erfarenheter på ett opretentiöst sätt.
Här har vi en trevlig stund tillsammans, minglar och lär känna nya personer.

Hall Media är glada över att kunna presentera Frida Boisen, vice VD, digital chef och ansvarig utgivare för Bonnier Magazines & Brands som vår gäst. Frida Boisen är en av Sveriges ledande digitala profiler. Med entusiasm och kunskap inspirerar hon människor och tar varje evenemang till en ny nivå.

Kom och häng med oss den 30 maj, från kl.14.30.
Hall Media har en unik mix av oberoende mediekanaler vars journalistik och berättande når en majoritet av befolkningen på de orter vi närvarar i. Varje utgivningsdag når Hall Media långt över en kvarts miljon människor via prenumererade morgontidningar, gratistidningar och nyhetssajter. Under Hall Medias verksamhetstak ryms även event, tryckpress, logistik och medieproduktion.

Engagerat, ärligt och målinriktat – tillsammans gör vi vårt berättande tillgängligt på läsarens villkor.

Skicka din anmälan till nevena.condric@hallmedia.se

Gäst
Frida Boisen

Seminarietältet

15.00–16.00

Evry

Vi kommer fokusera på 4 kundcase där EVRY hjälpt företag och i ett fall en kommun i sina digitaliseringsarbeten.

Läs mer
  • Framtidens kontorsmedarbetare – en robot ? Vi berättar hur mjukvarurobotar och AI (artificiell Intelligens) snabbt blev en del av Systembolagets vardag på kontoret.
  • Digitalbalans – harmoni mellan människan – tekniken – affärsprocessen. Lyssna på hur fel det blev hos en kommun som inte hade digitalbalans i sitt strategi arbete med att införa AI i sin verksamhet.
  • Feeling is beliveing med hjälp av X-reality : Länsförsäkring har tagit VR teknologi till hjälp för att jobba skadeförebyggande kring vattenskador. Nu vill man använda VR teknologi för att lära barn trafikvett. Vi berättar hur.
  • Innovations process: Vi berättar hur vi hjälp Polygon att utveckla hela sin affärsmodell genom ny innovationskraft.

Evry

Konferensrummet
Vån.2

15.00 – 16.00

Coompanion Jönköpings Län
Social innovation – att möta samhällsutmaningar med företagande som medel

Läs mer

Hör den sociala entreprenören Gunilla Hjelm berätta hur hon i sitt företag Rag2Rug möter två av samhällets utmaningar – miljövänlig produktion genom återbruk av tyger och att skapa arbete åt utrikes födda kvinnor. Coompanion inspirerar kring vad social innovation är och hur du i ditt företag kan stärka arbetet med social hållbarhet genom affärsrelationer med sociala företag.

Seminariearrangör: Coompanion Jönköpings län inom projekt finansierat av Region Jönköpings län, Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Gunilla Hjelm

VIP-rummet

18.00–20.00

Franchisetorget

Hotell Nissastigen, Gislaved

Torsdag 31 maj

Tid

Beskrivning

Vem

Plats

07.00-08.00

Frukostmöte

Endast inbjudna gäster

Gnosjö Automatsvarvning

VIP-rummet

13.00 – 14.00

Evry
Vi kommer fokusera på 4 kundcase där EVRY hjälpt företag och i ett fall en kommun i sina digitaliseringsarbeten.

Läs mer
  • Framtidens kontorsmedarbetare – en robot ? Vi berättar hur mjukvarurobotar och AI (artificiell Intelligens) snabbt blev en del av Systembolagets vardag på kontoret.
  • Digitalbalans – harmoni mellan människan – tekniken – affärsprocessen. Lyssna på hur fel det blev hos en kommun som inte hade digitalbalans i sitt strategi arbete med att införa AI i sin verksamhet.
  • Feeling is beliveing med hjälp av X-reality : Länsförsäkring har tagit VR teknologi till hjälp för att jobba skadeförebyggande kring vattenskador. Nu vill man använda VR teknologi för att lära barn trafikvett. Vi berättar hur.
  • Innovations process: Vi berättar hur vi hjälp Polygon att utveckla hela sin affärsmodell genom ny innovationskraft.

Evry

VIP-rummet

14.00 – 15.00

Datea
Seeing the Future: Datea AB och Sophos presenterar Deep Learning och Synchronized Security. Deep Learning är en avancerad teknologi som kan identifiera både kända och okända hotbilder för att automatiskt kunna stoppa IT-attacker. Med hjälp av Synchronized Security skyddas sedan hela företagets IT-miljö.

Läs mer

Föranmäl dig och få en licens till Sophos Home:
Alla som deltar i workshopen eller seminariet kommer få en licens till Sophos Home som gör det möjligt att skydda upp till 10 datorer i hemnätverket. Även om du inte föranmäler dig och under förutsättning att det finns lediga platser kvar är du givetvis välkommen att besöka oss på seminariet och/eller workshopen.

Datea

VIP-rummet